Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Nếu tình không như ý muốn....

Thật tuyệt vời nếu như tình yêu của bạn được đón nhận nhưng nếu ngược lại thì sao? Hãy tin chắc rằng dù người ấy không yêu bạn nhưng có một người khác phù hợp và yêu bạn thật lòng đang chờ đợi ở tương lai... Người ấy sẽ nắm chặt tay bạn đến suốt cuộc đời... Nguồn yantv.vn

0 nhận xét

Đăng nhận xét