Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG

Anh Đào thì chẳng được yêu
Nặc Danh giận dỗi có chiều...lảng ra?
Nấu xôi thành nấu cháo hoa
Thóc đem rang bỏng hóa là thính rang!
Tiếng đồn rầm rĩ cả làng
Miếng ăn không được bẽ bàng... đứng trông!
Thế là xôi hỏng bỏng không(!)

                          Nhân Hưng,ngày 28-2-2014
                                        Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét