Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

NHÀ THƠ ÁNH TUYẾT-HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI "MÙA XUÂN GẶP BẠN"

Hát Quan Họ-Tiết mục văn nghệ do nhà thơ Ánh Tuyết,hội viên hội VHNT tỉnh Thái Bình,
hội viên hội Nhà Văn Việt Nam thể hiện trong buổi giao lưu"Mùa xuân gặp bạn"
tại chùa Am Vô Cổ Tự huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình(ngày 18-2-2014)

Nhân Hưng,ngày 20-2-2014
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét