Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

MỸ HÀO QUÊ TA

(Tặng Hồng Nga&Song Thu)*

Mỹ Hào đã đẹp lại anh hào**
Sản vật quê mình chất lượng cao
Ủ ngọt tương Bần thơm tiếng hát
Ươm thơm nhãn Tiến ngọt lời chào
Đánh Tây đóng góp nhiều công sức
Đuổi Mỹ hiến dâng lắm máu đào
Son sắt một lòng theo Đảng,Bác
Vượt ngàn thử thách vạn gian lao

                         Nhân Hưng,ngày 7-2-2014
                                     Tạ Anh Ngôi 

*Hồng Nga&Song Thu quê ở Mỹ Hào,Hưng Yên

**:Triết tự địa danh Mỹ Hào:MỸ=ĐẸP;HÀO=ANH HÀO  

0 nhận xét

Đăng nhận xét