Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XII TẠI CÔN SƠN-CHÍ LINH -HẢI DƯƠNG

                                                                 
                                                                                   

                                                                           


Nhân Hưng,ngày 11-2-2014
Tin Ảnh:Tạ Anh Ngôi0 nhận xét

Đăng nhận xét