Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

GỬI CỰU LÍNH XE TĂNG

Đầu năm mới đã sút lưng
Đọc thơ Nguyệt Núi vừa mừng vừa lo
Ấy vì vế đối Nguyệt cho
"Bơ phờ"cả buổi"Lơ mơ"suốt ngày
Vậy xin đối lại câu này
Dẫu rằng chưa chỉnh chưa hay cho bằng
Nhà ông cựu lính lái tăng
Mạnh như"BÃO THÉP"lại hăng nhất làng
Bao giờ về Hóp ta sang?

Vế ra của Nguyễn Khắc Nguyệt:
NHÀ THƠ TƠ LƠ MƠ,BÌNH THƠ MỆT BƠ PHỜ ĐÂM THỜ Ơ VỚI XÓM !
Vế đối của Tạ Anh Ngôi :
LÍNH TĂNG BĂNG LĂNG NHĂNG,BẮN TĂNG CHẠY LOĂNG QUĂNG THẢ TĂNG PHĂNG VỀ NHÀ !

Nhân dịp đầu năm,thân ái tặng Nguyệt Núi đôi câu đối vui:
TRĂNG LẶN XUỐNG KHE TRĂNG CÒN SÁNG
NÚI KHUẤT TRONG MÂY NÚI CÀNG CAO

                                           Nhân Hưng,ngày 2-2-2014
                                                        Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét