Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

GỈA NHỜI SONG THU

Hai "Anh" nhưng chẳng của nhau
Anh Ngôi tim đập nhịp đau nhân tình!
Cùng đi hội họp với mình
Anh Đào chụp ảnh đưa tình cùng ai
Giá như Ngôi được sánh vai
Như lời Thu đoán Ngôi khai nhận liền
Rồi đưa đi khắp mọi miền
Rồi khoe với những bạn hiền TRI ÂN...

                       Nhân Hưng,ngày 21-2-2014
                                     Tạ Anh Ngôi
                                                   

Nguyễn Thị Anh Đào và Nghệ sỹ ưu tú Kim Liên 
Nguyễn Thị Anh Đào và Quang Khải(Hải Phòng)
Ban TC buổi giao lưu"Mùa Xuân Gặp Bạn"tặng hoa cho Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào với người bạn mới quen(Thái Bình)

Nguyễn Thị Anh Đào với đoàn Thái Bình & TP Hải Phòng

Nhân Hưng,ngày 21-2-2014
Bài & Ảnh minh họa:Tạ Anh Ngôi0 nhận xét

Đăng nhận xét