Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

CẢNH VẬT HƯNG YÊN(Lại tặng Hồng Nga & Song Thu)

Vùng đất Hưng Yên đất trọng hiền
Con người bầu bạn với Thần Tiên*
Nguyệt Hồ sóng sánh soi hồ nguyệt
Thiên Bút vẫy vùng tả bút thiên
Bán Nguyệt hồ xinh như Bích Thủy**
Tam Thiên*** ruộng tốt tựa Lam Điền****
Nhãn Lồng phố Hiến lừng thiên hạ
Ai đến đất này cũng  thắm duyên?

                      Nhân Hưng,ngày 8-2-2014
                                     Tạ Anh Ngôi

*Sự tích Chử Đồng Tử & Tiên Dung
**Bích Thủy:Hồ đẹp nổi tiếng (TQ)
***Tam Thiên Mẫu:Cánh đồng thuộc huyên Yên Mỹ,Hưng Yên
****Lam Điền:Ruộng có nhiều ngọc quý (TQ)


0 nhận xét

Đăng nhận xét