Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

ĐẦU NĂM GIÁP NGỌ MỪNG CỤ ĐỖ TUÂN

(KT:Cụ Đỗ Đình Tuân)

Cụ Tuân giờ đã có đa Nguyên*
Giáp Ngọ xông xênh xủng xoảng tiền*
Cao ngựa,tiết dê luôn bổ dưỡng
Chơi đàn thỏa thích ngắm non tiên!

                 Nhân Hưng,ngày 2-1-2014
                              Tạ Anh Ngôi

*Nguyên,Tiền:Đơn vị tiền tệ thời cổ
Nguyên còn là tên đệm của các con cụ Tuân

0 nhận xét

Đăng nhận xét