Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

XÓM 6 KHU NHÂN HƯNG LIÊN HOAN HOÀN THÀNH ĐƯỜNG

Nhân dân xms 6 khu Nhân Hưng,thị trấn Nam Sách,huyện Nam Sách,tỉnh Hải Dương
(Nơi tác giả Tạ Anh Ngôi cư trú)liên hoan hoàn thành đường

Nhân Hưng,ngày 16-1-2014
Camera&Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét