Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

THỊ TRẤN NAM SÁCH CHIỀU 30 TẾT GIÁP NGỌ

                           XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC MỘT SỐ HÌNH ẢNH
                                CHIỀU 30 TẾT GIÁP NGỌ Ở TT NAM SÁCH,TỈNH HẢI DƯƠNG
                                                                             


Nhân Hưng,21h15 ngày  30-1-2014
Phóng sự ảnh:Tạ Anh Ngôi0 nhận xét

Đăng nhận xét