Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

PHỤC ÔNG(Kính tặng cu:Phạm Quí Tích)

Chưa đến bảy mươi đã thấy già
Phục ông tám mấy vẫn hào hoa
Một năm bốn tập Thi Đường viết
Mỗi tháng mươi bài Lục Bát ra
Đòn bút phang lưng quân chó má
Phê văn vạch mặt lũ tà ma
Mừng ông già tuổi không già sức
Tám chục đêm đêm vẫn ấp…bà!

                       Nhân Hưng,ngày 8-1-2014
                                       Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét