Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

NHÀ TUÂN CÓ GIÀN THIÊN LÝ

Nhà Tuân có giàn thiên lý
Leo khỏe như bầu bí
Nhưng động một tý
Đổ bẹp dí

Hỏi Tuân thì mới rõ
Tuân lười đóng cọc gỗ
Thiên lý mạnh hơn Đỗ
Tuân lại nằm một chỗ
Chăm nom chỉ lỗ bỗ
Nặng quá
          gió vào giàn thiên lý đổ !

                   Nhân Hưng,ngày 5-2-2013
                               Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét