Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

MŨ NỒI


(Thân tặng:Thanh Dạ)

Thanh Dạ vênh vang đội mũ nồi
"Nếu không thủ trưởng cũng(….?)”
Trưởng ban biên tập Đồng Nai báo
Hiệu trưởng phổ thông Nam Sách tôi
Mê(….?) thì mê như điếu đổ
Mết thơ lại mết tựa dầu sôi
Thế mà đứng nấp cây đào gốc
Để lá đào che lấp mặt rồi!

               Nhân Hưng,24h45 ngày 27-1-2014
                       Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi

*(…):Vì bí từ nên nhờ bạn đọc thêm từ thích hợp


0 nhận xét

Đăng nhận xét