Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

KÝ ỨC THỜI GIAN

Chiều thu hong sợi tóc
Ký ức nhuộm thời gian
Bóng nắng rung rinh biếc
Hoa ly lấp ló vàng
Cánh diều bay lả lối
Ngọn gió bò mơn man
Một chiếc lá chợt rụng
Cả khu rừng xốn xang…

        Côn Sơn tháng 8-2008

                 Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét