Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

GIỜI ƠI



Giời ơi!Sao nhớ thế này!
Nhớ đêm rồi lại nhớ ngày,khổ chưa?
Đã rầu đến nẫu như dưa
Lại còn”bóng gió”cho chua chát lòng
“Gieo thoi”* làm rối chỉ  hồng
“Dứt tơ,phá cửi”* cho lòng ai đau!
Chưa lần “dưới Bộc trên dâu”*
Nhẫn tâm “chửi kiếp má đào”làm chi?
“Xích Thằng”* Giời buộc làm gì
Để ai ôm mối sầu bi hở…Giời?(!)

                            Nhân Hưng 3h45 ngày 1-1-2014
                                                Tạ Anh Ngôi

*Những điển tích trong truyện Kim Vân Kiều(Nguyễn Du)
                                                                                   

0 nhận xét

Đăng nhận xét