Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

GIỜI ƠIGiời ơi!Sao nhớ thế này!
Nhớ đêm rồi lại nhớ ngày,khổ chưa?
Đã rầu đến nẫu như dưa
Lại còn”bóng gió”cho chua chát lòng
“Gieo thoi”* làm rối chỉ  hồng
“Dứt tơ,phá cửi”* cho lòng ai đau!
Chưa lần “dưới Bộc trên dâu”*
Nhẫn tâm “chửi kiếp má đào”làm chi?
“Xích Thằng”* Giời buộc làm gì
Để ai ôm mối sầu bi hở…Giời?(!)

                            Nhân Hưng 3h45 ngày 1-1-2014
                                                Tạ Anh Ngôi

*Những điển tích trong truyện Kim Vân Kiều(Nguyễn Du)
                                                                                   

0 nhận xét

Đăng nhận xét