Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

CÂU ĐỐI TẶNG ÔNG BÀ TUÂN-THU

CỤ ĐỖ YÊU THU-THU CHẲNG LÀ THU
BÀ THU THÍCH ĐỖ-ĐỖ KHÔNG PHẢI ĐỖ

                              Nhân Hưng,18h12 ngày 10-1-2014
                                                 Tạ Anh Ngôi   

0 nhận xét

Đăng nhận xét