Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

CÂU ĐỐI MỜI KHẮC NGUYỆT

NGUYỆT ĐỨNG DƯỚI TRĂNG ĐỢI CÔ HẰNG SAO CÒN KHẮC NGUYÊT?
                                                                   
                                                                             Nhân hưng,ngày 23-1-2014
                                                                                         Tạ Anh Ngôi                                                  

0 nhận xét

Đăng nhận xét