Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

BẢY MƯƠI LẠI VIẾT THƠ ĐƯỜNG

Bảy mươi lại viết thơ Đường đây
Muốn với bạn thơ được giãi bày
Bao nỗi đầy vơi đời đắng ngọt
Một lòng ham thích sự mê say
Khi buồn vẫn thấy khi tươi đẹp
Lúc khổ lại mong lúc tốt may
Mới đấy bảy mươi năm thoáng chốc
Liệu mình còn cất cánh xa bay?

                         Nhân Hưng,ngày 11-1-2014

                                        Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét