Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

TƯƠNG TƯ CÂU LỤC BÁT

Tương tư lục bát mất rồi
Ngày đêm thờ thẫn đứng ngồi không yên
Thơ cho ta uống thuốc tiên
Để ta bổi hổi tới miền…chiêm bao!
Thơ ơi! Người ở phương nào?
Cứ xa cách mãi làm sao cho đành?
Dẫu không tuổi trẻ đầu xanh
Dẫu không hơn hớn như cành hoa mơ
Dẫu không rạo rực vần thơ
Nhưng là vệt nắng bên bờ nhân gian
Sưởi nhau cuối buổi đông tàn…

                  Nhân Hưng,0h45 ngày 11-12-2013

                                   Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét