Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

TỪ MẠC TƯ KHOA NGHE CÂU HÒ NGHỆ TĨNH

Từ Mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh,sáng tác:Trần Hoàn,do Hồng Thấm hội viên CLB thơ
Thành Đông thuộc TTVH tỉnh Hải Dương,thể hiện trong hội nghị tổng Kết của CLB ngày 13-12-2013

Hải Dương,ngày 14-12-2013
Camera & Giới Thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét