Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

TRÁI TIM THIÊN CHÚA

Bài hát:"Trái tim Thiên chúa" do ca sỹ Phi Nguyễn,Khánh Huyền(TP Hồ Chí Minh)và linh mục
Bùi Văn Hân thể hiện trong đêm "Hoan ca mừng Chúa giáng sinh"tại xứ đạo Mạn Nhuế,TT Nam Sách

Nhân Hưng,ngày 25-12-2013
Camera&Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét