Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

TỔ QUỐC MẾN YÊU

Tổ quốc mến yêu-Hát Chèo-Do hội vên CLB hương Sen trình diễn ở buổi giao lưu các CLB
thơ các tỉnh phía Bắc,trong chương trình LỄ HỘI VỀ NGUỒN tổ chức tại dền Chu Văn An
ngày 27-12-2013

Nhân Hưng,ngày 28-12-2013
Camera & Giới Thiệu:Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét