Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

THƯƠNG(Gửi người em gái ta thương)
 
Thương cho chiếc nón không quai
Chiếc thuyền không lái đêm dài chông chênh
Giữa trời với nước mông mênh
Nước trôi thuyền cũng bồng bềnh trôi theo!
Nổi lênh như một cánh bèo
Không chèo không lái chống chèo ra sao?
Ngày mai thuyền dạt bến nào
Gió mưa giông bão,sóng trào nổi trôi…

Ta xin làm cánh buồm đời
Và làm bánh lái hướng nơi…thuyền về ?

                        Nhân Hưng,2h15 ngày 7-12-2013
                                        Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét