Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

THƯƠNG VAY

(Tặng:TL)

Đêm nghe lá rụng gợi buồn
Lại nghe gió bắc lạnh luồn thấm chăn
Thương người ta những băn khoăn
Đơn thân đông giá gối chăn thế nào?

                     Nam Sách,24h36 ngày 2-12-2013

                                      Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét