Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

SAO NỠ VỘI QUÊN NHAU

(Gửi:Nặc Danh)

Người đâu mới đấy đã quên
Để ta nỗi đợi đêm đêm dày vò
Dẫu không chung một chuyến đò
Cũng tình LÁ THẮM hẹn hò bấy nay
Dẫu chưa áp má cầm tay
Cũng tình KIM CẢI gió mây thề bồi
Nỡ quên nhau thế người ơi!

                 Nhân Hưng 24h45 ngày 18-12-2013
                                    Tạ Anh Ngôi

                         0 nhận xét

Đăng nhận xét