Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

QUANG CẢNH TRONG ĐÊM LỄ NOEL-2013 TẠI XỨ ĐẠO MẠN NHUẾ

Nhân hưng,ngày 25-12-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét