Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

PHẢI LÒNG CÂU LỤC BÁT

Mấy dòng gửi tới người thơ
Phải lòng ai tự bao giờ chẳng hay
Đọc câu lục bát đắm say
Tưởng như ai đã cầm tay hẹn thề
Quê ai ai chửa đưa về
Mà sao lòng đã mết mê ai rồi
Đêm nghe gió đập bồi hồi
Tưởng như ai đã đứng ngồi với ai?
Nhớ ai thao thức đêm dài
Nhớ ai,ai có nhớ ai…hỡi người?

                       Nhân Hưng,0h45 ngày 6-12-2013

                                       Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét