Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

ĐỒ CẢNH

Lửng lơ mấy chú cá vàng
Chẳng thân cũng chẳng họ hàng với ai
"Hết ngày ngắn đến đêm dài' 
Chỉ làm đồ cảnh cho ai giải phiền! 


Nhân Hưng,ngày 1-12-2013
Bài & Camera:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét