Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

NỖI NHỚ NGƯỜI DƯNG


(Gửi Nặc Danh)
Tuy chưa gặp mặt một lần
Mà sao lòng đã bần thần người ơi!
Và tuy chưa biết tên người
Đọc thơ lòng đã bồi hồi nhớ nhung
Rành rành vẫn chỉ người… dưng
Nhưng sao lòng vẫn nửa mừng nửa lo?
Mừng vì đã kịp chuyến đò
Lo vì biết có được cho xuống cùng?
Người e sóng gió bão bùng
Ta e người vẫn ngại ngùng chửa… tin?

                          Nhân Hưng,3h20 ngày 12-12-2013
                                            Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét