Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

NHỚ DÁNG AI

Múa lọ-Nhớ dáng ai-Do hội viên CLB Hương sen thể hiện tại buổi giao lưu các CLB thơ các tỉnh
phía Bắc trong chương trình LỄ HỘI VỀ NGUỒN tại đền Chu Văn An,ngày 27-12-2013

Nhân Hưng,ngày 28-12-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi 

0 nhận xét

Đăng nhận xét