Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

NGỘ CHƯA

Chỉ vì không cưới được em
Để con lợn đói suốt đêm phá chuồng
Buồng cau trĩu quả trong vườn
Em không đến hái cau buồn…già thêm!
Anh ngơ ngẩn đếm sao đêm
Sáng ra cau rụng đầy thềm…ngộ chưa!(?)

                               Nhân Hưng 0 h48 ngày 31-12-2013
                                                   Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét