Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

MƠ TƯỞNG

Mơ tưởng cả đêm đến một người
Dáng thanh người nhỏ miệng cười tươi
Long lanh mắt biếc màu không điểm
Phơn phớt má hồng phấn chẳng dồi
Lục Bát lời bay tình thắm thiết
Đường Thi tứ dệt ý xa xôi
Trao câu xướng họa lòng xao xuyến
Gửi tới ai kia để kết đôi?

                     Nhân Hưng,2h15 ngày 6-12-2013

                                      Tạ Anh ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét