Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

MÁY MẮT

Anh tìm em dọc đường Mười Tám
Nắng hanh rơi nhuộm thắm trái bòng*
LỄ HỘI VỀ NGUỒN** gặp ai anh cũng hỏi
Em có thấy mình máy mắt nhớ mong không?

                             Nhân Hưng,24h45 ngày 27-12-2013
                                Bài & Ảnh minh họa:Tạ Anh Ngôi

*Trái bòng:Trái bưởi
**Lễ hội về nguồn:Lễ hội do bộ Giáo Dục & UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hàng năm vào 3 ngày 24,25,26 tháng mười một(Âm lịch)
Năm nay được tổ chức vào các ngày:26,27,28 tháng 12 năm 2013,tại đền Vạn thế sư biểu Chu Văn An,phường Văn An TX Chí Linh,tỉnh Hải Dương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 nhận xét

Đăng nhận xét