Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

LINH MỤC BÙI VĂN HÂN

Linh mục Bùi Văn Hân làm lễ trong đêm lễ Noel-2013 
tại xứ đạo Man Nhuế(Nhân Hưng,TT Nam Sách)

Nhân Hưng,ngày 25-12-2013
Camera & Giới Thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét