Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

LÁ ĐỎ


Se se gió bấc lọt bàn tay
Đàn nhạn cuối trời dáo dác bay
Khói bếp lơ thơ đầu xóm nhỏ
Gương sen tàn tạ mặt ao gày
Đường quang khép áo người teo tóp
Bãi vắng giương cờ ngô lắt lay
Lá đỏ chơ vơ cành gạo đỏ
Khách thơ tựa cửa ngất ngây say!

                 Áng Phao,Hà Đông ngày 15-11-2002
                                       Tạ Anh Ngôi

                   (Rút từ tập:”Bến Chờ”NXB-VHDT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

0 nhận xét

Đăng nhận xét