Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

HÁT CHÈO

Khúc hát quê hương(Hát Chèo)do Cán Bộ Trung tâm Văn Hóa tỉnh Hải dương
trình bày trong lễ tổng kết năm 2013 của CLB thơ Thành Đông ngày 13-12-2013

Hải Dương,ngày 14-12-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét