Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

GIỌT NƯỚC CAM LỒ

Đã tắt từ lâu mộng ái tình
Tưởng là chăm mấy chẳng hồi sinh
Bỗng dưng Phật vẩy dòng Cam Lộ
Cho trái tim côi lại thập thình!

                        Nhân Hưng,oh15 ngày 10-12-2013
                                          Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét