Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Đêm Noel 2013 ở xứ đạo Mạn Nhuế

Du khách đến dự đêm Noel-2013 tại xứ đạo Man Nhuế
Nhân Hưng,ngày 25-12-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét