Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

DÒNG SÔNG QUÊN LÃNG

(Kính tặng đồng đội tôi)

Ngược dòng thời gian
tôi bơi vào quá vãng
lặn ngụp giữa hai bờ hoang vắng
Kiếm tìm

Một bàn tay nằm im
dưới lớp bùn nhớp nhúa
cùng với máu
một chiếc nhẫn hợp kim
hai chữ cái khắc chìm
Vẫn lồng vào nhau
Sáng!

Đã bốn mười năm
dòng sông quên lãng
vẫn trôi
Bên lở
Bên bồi!

Nhân Hưng,ngày 18-12-2013
           Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét