Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

CÓ AI XUÔI VỀ

Có ai xuôi về...Màn hát múa (Quan họ)do hội viên CLB hương sen thể hiện tại buổi "Giao lưu
các CLB thơ các tỉnh phía Bắc",trong chương trình "Lễ hội về nguồn" tại đền Chu Văn An,
ngày 27-12-2013

Nhân Hưng,ngày 28-12-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét