Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

CHỈ MỘT LẦN THÔI

Ca sỹ Phi Nguyễn(Ca sỹ TP Hồ Chí Minh) thể hiện ở đêm"Hoan ca mừng Chúa giáng sinh"
tại xứ đạo Mạn Nhuế(khu nhân hưng,TT Nam Sách,tỉnh Hải Dương)

Nhân Hưng,ngày 25-12-2013
Camera&Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét