Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

CẦU BẮC DUYÊN THƠ

Cầu bắc duyên thơ sẽ nhớ lâu
Nhớ lâu cho vợi nỗi ta sầu
Ta sầu khêu lại vần thơ xót
Thơ xót gợi về nỗi dạ đau
Đau vẫn không nguôi khi lẻ bạn
Bạn còn canh cánh lúc bên nhau?
Bên nhau cùng dệt thiên tình mộng
Tình mộng cho thơ bắc nhịp cầu…

                Nhân Hưng,24h ngày 21-12-2013

                                 Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét