Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

BÀI THÁNH CA BUỒN

Ca sỹ TP Hồ Chí Minh:Phi Nguyễn & Khánh Huyền thể hiện tại
đêm lễ Noel-2013 ở xứ đạo Mạn Nhuế

Nhân Hưng,ngày 25-12-2013
Camera&Giới thệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét