Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Bà cháu cùng hát

Hai bà cháu bà Nguyễn Thị Vui (cư trú tại Cẩm Giàng),hội viên CLB cùng tham gia biếu diễn VN

Hải Dương,ngày 14-12-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét