Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

XIN HỎI

(Tặng các cụ xóm:Tri Ân)

Chùm túc nhà ai giống của ai
Để ai tẩn mẩn muốn xem hoài
Để ai sáng ngắm chiều còn ngắm
Ra ngó vào trông chỉ muốn... xài!
             

Nhân Hưng,ngày 14-11-2013
Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi
0 nhận xét

Đăng nhận xét