Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

VƯỜN AI

Sung chín đỏ cành cây
Cải xanh rờn mặt luống
Trải dài liếp rau muống
Mườn mượt rau mồng tơi
Bầu đã vươn ngọn rồi
Đay chờ cua ngoài chợ
Hình như rươi đã có
Gừng lá lốt chào mời?
Móc mật thơm một đời
Dâng ai xiên thịt nướng…?

                      
Sung chín đỏ cành cây
Cải xanh rờn mặt luống
Trải dài liếp rau muống
Mườn mượt rau mồng tơi
Bầu đang vươn ngọn rồi
Đay chờ cua ngoài chợ
Hình như rươi đã có?Gừng...
Lá lốt chào mời
Móc mật thơm một đời
Chờ ai xiên thịt nướng?

Nhân Hưng,ngày 10-11-2013
Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi
0 nhận xét

Đăng nhận xét