Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

NHẢY PÊ PỐP

Bùi Thị Thu và Kiều Thị Bích Liên (Cùng hội viên CLB thơ quận Long Biên)thể hiện

Hà Nội,ngày 25-11-2013
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét