Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

MÚA TRỐNG CƠM

(Bùi Thị Thu và hội viên CLB thơ quận Long Biên thể Hiện)


                                                       Hà Nội,ngày 25-11-2013
                                                   Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét