Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

KHÔNG ĐỀ

Vợ Ngôi tích cực tưới rau
Để Ngôi thỏa mái”mỡ màu”cùng ai!
Song Thu có dám “đua tài”
Để Tuân xuôi ngược bên ngoài tự do?
Song Kim ốm yếu gày gò
Vẫn ôm Thanh Dạ chả cho ai dùng
Thanh Dạ không được "vẫy vùng"
Bí…vần nên lão “khùng khùng” đến hay!
Xem ra mấy lão xóm này
Chỉ Ngôi được vợ cưng ngày,chiều đêm!!!

                              Nhân Hưng,ngày 11-11-2013

                                           Tạ Anh Ngôi

0 nhận xét

Đăng nhận xét